Vznik venkovské klubovny

Hřivínův Újezd: Venkovní klubovna – sousedská základna

Projekt směřuje k výstavbě a provozu venkovní klubovny v obci Hřivínův Újezd. Tato klubovna se stane místem setkávání dětí, rodičů, místních spolků, seniorů a občanů na oficiálních i neformálních akcích. Smyslem projektu je vrátit do obce sousedskou vzájemnost, která se s přílivem nových obyvatel z měst postupně ztrácí a vytlačuje tak venkovský ráz sousedských vztahů v obci.

Projekt jsme podpořili částkou 58 000 Kč.