Vzpomínka na tornádo

Jihomoravská komunitní nadace v Moravské Nové Vsi uspořádá v den výročí tornáda vzpomínkovou akci s cílem vzpomenout na oběti tornáda a poděkovat všem, kdo přežili, nezhroutili se a stále trpělivě budují své domovy a také obce. JMKN chce také obzvlášť poděkovat těm dárcům a všem, kdo pomáhali a podíleli se na obnově místa. Zvláštním bodem programu bude díky spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze vystoupení experta s přednáškou o zkušenostech a postupu v těch oblastech USA, kde jsou tornáda běžná. Byli také pozváni ti, kdo zasahovali po tornádu jak na Moravě, ale také ve Stebnu v Čechách, aby vyhodnotili svoje zkušenosti se zvládáním následků tornáda. Na program naváže diskuse vystupujících a vernisáž uměleckých objektů inspirovaných tornádem a fotografií. Vzpomínková akce bude ukončena koncertem Františka Skály. 

program: Fond sousedské obnovy
realizátor: Jihomoravská komunitní nadace v Moravské nové Vsi 
místo: Moravská Nová Ves, Jihomoravský kraj 
období realizace: červen 2022 – červenec 2022 
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč