Vzpomínky pamětníků a sny nejmladší generace

Horní Maršov: Ten dělá to a ten zas tohle

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory se rozhodlo sblížit místní mládež se starší generací a najít jim cestu ke vzájemnému dialogu. Prostředkem k tomu byly nahrávané rozhovory dětí s pamětníky, ze kterých posléze vzniklo audio CD „Kronika do ucha aneb Ten dělá to a ten zas tohle v Horním Maršově”.

Projekt byl podpořen částkou 74 500 Kč.

http://sever.ekologickavychova.cz/