Workshopový cyklus participativního plánování: Občané chtějí spolurozhodovat o svém městě

Živá komunita Česká republika Olomoucký

Prostor Prostějov, z.s. svým projektem reagoval na převládající špatnou informovanost a netečnost veřejnosti vůči četným a podstatným změnám v územním plánu města Prostějov. Za tímto účelem uspořádali naučnou poznávací procházku městem, 2 přednášky a workshop participativního plánování pod vedením renomovaných odborníků. Zaměřili se na aktuální otázky změn v území. Workshop participativního plánování byl zaměřen na praktickou aplikaci poznatků a rozvoj vnímavosti všech zúčastněných vůči vlastnímu životnímu okolí. Výstupy se zpracovávají formou videí a brožur. Výsledky projektu jsou prezentované vedení města.

článek o Prostoru Prostějov v Prostějovském deníku
facebook

realizátor: Prostor Prostějov, z.s.
místo: Prostějov, Olomoucký kraj
období realizace: 19. 1. 2017 – 31. 1. 2018
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

Sdílejte :