Z místa pro černé skládky vznikne přírodní sad

Sousedé v Droždíně se rozhodli upravit nevyužívaný prostor za svými domy a společnými silami ho přeměnit na přírodní sad s místem pro sousedská setkávání. S podporou obce plánují změnit místo, které dnes slouží k zakládání černých skládek, na prostor pro četné sousedské aktivity, které ve své ulici organizují. V rámci projektu vznikne ovocný sad s jedlými keři, prostor pro sousedská setkávání nebo také romantická zákoutí pro rozjímání a pozorování západů slunce.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Spolek pro ochranu všeho co si ochranu právě zasluhuje 
místo: Olomouc-Droždín, Olomoucký kraj 
období realizace: 9/2022 – 8/2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.