Z Ukrajiny mezi nás

Spolek od dubna organizuje 1 x za 2 týdny sobotní výlety pro ukrajinské děti a maminky. Navštívili již Poděbrady a přírodní památku Huslík, ve Slatiňanech rozhlednu, na Kočičí hrádek, ZOO ve Dvoře Králové…. Jezdí děti jak z Pardubic, tak z Chlumce nad Cidlinou. Na výlety jsou zvány i české děti, rodiče a pedagogové a zdarma mohou jet sociálně slabé rodiny. Část výdajů na výlety hradí a MŠ Klas, část je hrazena od českých rodičů a učitelů školy v rámci projektu “ Zaplať výlet svému ukrajinskému spolužákovi “. V rámci projektu spolek realizoval také adaptační kurz pro 10 ukrajinských děti, které mohly společně se svými českými spolužáky ze ZŠ a MŠ Klas v Pardubicích strávit celý týden v kempu Sedmihorky v Českém Ráji ( žáci ZŠ ) a v kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové( děti z MŠ ) a lépe se seznámit a začlenit mezi své spolužáky. Proběhly 3 výlety pro ukrajinské děti – do Hradeckých městských lesů, do loutkového divadla Drak a interaktivního divadelního muzea Labyrint a do zábavního parku Mirakulum. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Levínek Olešnice z. s. 
místo: Chlumec nad Cidlinou, Královehradecký kraj 
období realizace: 1. července 2022 – 9. října 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč