Z Ukrajiny na Moravu 

Komunita 30 rodin z Ukrajiny se již pravidelně účastní komunitních akcí a obeznámila se se všemi potřebnými informacemi. Téměř deset účastníků obdrží certifikáty z českého jazyka. Mají velký zájem se i nadále scházet, organizovat akce a pokračovat ve vzdělávání. V rámci projektu tedy proběhne další výuka českého jazyka, společné kavárny s tematickou náplní, výroba náramků, pletení ponožek, výroba košíků se zapojení místních obyvatel, velikonoční tvoření – ukázka českých zvyků, opět se zapojením českých maminek, seminář o velikonočních zvycích, společné bruslení, jeden den společného lyžování pro děti společně se svými spolužáky ze školy, jarní výlet pro ukrajinské maminky a spolužáky dětí pro lepší poznání místa, kde žijí, velikonoční oběd – společné setkání, oslava velikonoc a velikonočních zvyků.

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  PhDr. Jarmila Lojda Reichel 
místo:  Moravské Budějovice, Jaroměřice, Kraj Vysočina  
období realizace: 20.1. 2023 – 20.4. 2023  
projekt byl podpořen částkou  60 900,- Kč