Z Ukrajiny na Moravu

Cílovou skupinou jsou rodiny, resp. maminky s dětmi, které momentálně bydlí v obci Jaroměřice nad Rokytnou a městě Moravské Budějovice. Podařilo se jim zajistit důstojné bydlení, zařadit děti do škol, školek, k lékaři, do kroužků pro děti, doprovodit maminky na potřebné instituce, navázat komunikaci s místními obyvateli, atd. Proběhla výuka pravidelná výuka českého jazyka 2x týdně, momentálně je na zkoušku A2 z českého jazyka připraveno 6 studentek – maminek. Proběhly tři semináře na téma zákoník práce, zákon a bezpečnost ve městě, vztahy česká škola- žáci – rodiče. Velký úspěch zaznamenala akce „Jídlo sbližuje“ , kde maminky uvařily ukrajinská jídla a připravily ochutnávky pro místní. Akce „Mikuláš“ se také setkala s velkým úspěchem. a to jak u dětí, tak u dospělých, protože se zcela vymyká zvykům na Ukrajině. Velkou radostí bylo uspořádání českých vánoc, kdy se také podařilo sehnat sponzory na zakoupení dárků pro děti. Slavnostní večeře se zúčastnilo téměř 50 dětí a maminek z Ukrajiny.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: PhDr. Jarmila Lojda Reichel
místo: Jaroměřice nad Rokytnou, kraj Vysočina
období realizace: 20. září 2022
projekt byl podpořen částkou: 44 400 Kč