Za knihovnou v Jindřichovicích pod Smrkem vznikla včelí učebna

Chráněná dílna Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. v rámci svého dlouholetého projektu Boříme bariéry zkultivovala část pozemku v Jindřichovicích nad Smrkem, kde již několik let ve spolupráci s místními zahradníky a obcí sází stromy. Pozemek, na kterém se nachází místní knihovna, osázeli lidé několika stromy, kvetoucími keři a rostlinami. Umístili sem několik různých druhů úlů s včelstvy, a to jak úl moderní, tak úly historické. Stromy a keře jsou vybrány tak, aby v průběhu roku, a především na jaře a na podzim, dávaly množství květů jako pastvu pro včely. V obci tak vznikl další zkultivovaný, veřejně přístupný, odpočinkový areál vytvořený s respektem k životnímu prostředí. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s 
místo: Jindřichovice pod Smrkem, Liberecký kraj 
období realizace: 9/2022 –⁠ 5/2023 
projekt byl podpořen částkou: 95 515