Za zachování zelené Klamovky

Praha: Záchrana východní části parku Klamovka před zástavbou výškovými budovami

Spolek za záchranu Klamovky si klade za cíl bojovat proti připravované zástavbě ve východní části parku Klamovka. Spolek sdružuje občany v této části Smíchova a koná konkrétní kroky, které by měly vest buď ke zredukování objemu zástavby v parku, nebo v ideálním případě ke zpětné změně územního plánu na veřejné vybavení a tím záchraně dotyčného území pro budoucí generace. Neméně důležitým cílem projektu je přispění k upevnění vztahů mezi sousedy a vzniku aktivní občanské společnosti v okolí.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.