Zachování genia loci v obci Radkov

Radkov: Záchrana aleje v Radkově

Historická alej spojující barokní zámek v Dubové s obcí Radkov trpí intenzivním automobilovým provozem. Údržba je prováděna pouze formou nejnutnějších zásahů. Základ aleje tvoří staleté lípy, z nichž většina je ve stádiu rozpadu. O záchraně a obnově aleje se přitom hovoří už desítky let. V tomto roce diskuse graduje k závěrečnému rozhodnutí: Bude alej zachována? V jaké podobě? Na jedné straně existují silné argumenty pro zachování jedinečné aleje. Na straně druhé se formuje skupina prosazující pragmatické řešení dlouhodobého problému: vykácení lip po obou stranách silnice Radkov. Argumentem pro toto řešení je především bezpečnost dopravy a ekonomická „výhodnost“ Cílem projektu je prosadit zachování a obnovu historické aleje.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč.