Zachování památky po důstojníkovi rakouské armády

Vroutek: Záchrana náhrobku důstojníka rakouské armády

Sdružení Budíček je tvořeno mladými rodáky, kterým není lhostejný stav vrouteckého kulturního odkazu jejich předků. V roce 2013 započali s obnovou kostela sv. Jana Křtitele s přilehlým zrušeným německým hřbitovem, který za desetiletí zpustl, a hroby byly po válce poničeny. Náhrobek důstojníka císařské armády z roku 1840 je největším a jedním z nejstarších na hřbitově a nacházel se v dezolátním stavu vlivem působení přírodních vlivů na pískovec.

Místní komunita se během doby jeho restaurování zapojila i do úprav okolí, očisty základů náhrobku a hřbitovní zdi za náhrobkem. K přípravám slavnostního odhalení se kromě místních obyvatel zapojili děti z místních ŽS. Žáci 1. stupně se zapojili formou výtvarných prací a žáci 2. stupně se účastnili diskuse s odsunutým rodákem o historii Vroutku.

Projekt jsme podpořili částkou 45 000 Kč.