Zachování zelených horizontů v Brně-Židenicích

Občanské sdružení Židenice pro občany si klade za cíl zabránit trvalému znehodnocení stavebně cenné lokality realizací obytného souboru Šedova. Výstavbu v místě umožnila schválená změna územního plánu v prosinci 2019, s hustou a vysokou zástavbou na svažitém území na místě zahrad, s možnými negativními vlivy na životní prostředí a kvalitu bydlení. Spolek usiluje o to, aby byly dodržené závazné „zelené horizonty“, aby byla změna územního plánu zrušena a zpracována variantní studie zástavby odpovídající charakteru místa.

realizátor: Občanské sdružení Židenice pro občany
místo: Brno-Židenice
období realizace: 6/2020 – 6/2021
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč