Zachování zpravodaje, který vydávají sami obyvatelé

Úterý: Občanská osvěta v Úterý

Úterský list je nezávislý dvouměsíčník, který začali vydávat obyvatelé obce. Tento lokální zpravodaj vychází od ledna 2012 a jeho existence začala být ohrožena ukončením spolupráce ze strany městského úřadu. Cílem projektu bylo zachovat vydávání Úterského listu jako nezávislého lokálního zpravodaje, vydávaného občany města. Autoři chtějí nadále otvírat veřejnou debatu o problémech, které je v obci nutné řešit.

Projekt jsme podpořili částkou 12 000 Kč.