Záchrana chroustovských Božích muk

Chroustov: Obnova Božích muk v obci Chroustov

Pískovcová boží muka jsou jediným svatostánkem v obci Chroustov a díky podnětu místních obyvatel se obec rozhodla tuto jedinečnou památku zachránit. Cílem projektu byla náprava škod způsobených povětrnostními podmínkami a uvedení této památky do původního stavu.

Památku byla odborně zrestaurovaná, upraven byl také terén a prostranství, osazena zeleň a vybudována pískovcovo-dřevěná ohrádka, která chrání nejbližší prostranství božích muk. Do realizace se zapojili místní dobrovolníci a projekt byl slavnostně odhalen před místními obyvateli.

Projekt jsme podpořili částkou 50 000 Kč.