Záchrana klidové zóny v Kuřimi

Kuřim: Zachování klidové zóny pro všechny

Projekt navazuje na projekt z minulého roku, který byl v rámci programu podpořen, a který je pokračujícím bojem za uchování přírodě blízkého prostředí v lokalitě Srpek v Kuřimi. Klidová zóna se nachází v docházkové vzdálenosti pro každodenní rekreaci všech občanů Kuřimi, bydlících v centrální části Kuřimi včetně obyvatel v bytových domech v sídlištní zástavbě. Třebaže bylo v rámci předešlého projektu dosaženo naplnění cílů, o dosažení celkového cíle, tedy o zastavení záměru vybudovat v této lokalitě soubor staveb o velikosti cca 4000 m2 s jízdárnami a dalšími funkčními prvky jako restaurace, byt správce apod., ze kterých by profitovala pouze omezená skupina lidí, se rozhoduje právě nyní v územním řízení. Ukončený projekt sice přinesl kvalitní přípravu pro územní a stavební řízení, nicméně formulace námitek v zahájeném územním řízení je klíčová pro další vývoj a o to bude usilovat realizace aktuálního projektu.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč z prostředků Nadačního fondu proti korupci a dalších dárců.