Záchrana krásného území

Jivno: Záchrana údolí Rudolfovského potoka

Nový územní plán obce Jivno na Českobudějovicku plánuje vznik zástavby v údolí Rudolfovského potoka a jeho otevření automobilové dopravě, což je dnes místo pro turistiku a odpočinek. Spolek Náš domov už několik let bojuje za zachování stávajícího stavu. Z prostředků grantů byl financován odborný právní posudek a biologický průzkum lokality.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.