Záchrana náhrobku Antona Skrbenského

Radkov: Záchrana náhrobku Antona Skrbenského

Na radkovském hřbitově se nachází soubor významných náhrobků šlechtických rodů působících od poloviny 18. do poloviny 20. století v opavském regionu (Razumovských, Skrbenských a Arz-Vaseggů). Soubor náhrobků je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek, mimo náhrobku Antona Skrbenského, který se před realizací nacházel v dezolátním stavu vlivem statických poruch, až musel být demontován a odvezen. Projekt záchrany náhrobku Antona Skrbenského pomohl zachovat genia loci místa a důstojnou pietní vzpomínku.

Opravu památky zajistil restaurátor, podílela se i obec, občanské sdružení a dobrovolníci. Ve spolupráci s farností Radkov a Obcí Radkov se uskutečnilo několik akcí pro veřejnost (přednáška, komentovaná prohlídka, mše, svěcení památky).

Projekt jsme podpořili částkou 34 735 Kč.