Začleňování ukrajinských rodin na Novoborsku v roce 2023 

Do Nového Boru začaly první ukrajinské ženy a děti přijíždět na začátku března. Organizace pomáhala od začátku. Organizuje např. Tzv. Modrožluté víkendy, během nichž probíhá výuka češtiny, je zajištěn program pro děti, pořádají se výlety a společné akce za účasti české veřejnosti. O tyto akce je stále velký zájem a budou pokračovat. Ukrajinští příchozí využívají také službu spolku Občanská poradna při řešení různých obtíží. Budou probíhat kurzy českého jazyka pro dospělé s přidruženým programem pro děti, společné česko-ukrajinské volnočasové akce v Domě rodiny a celodenní společné česko-ukrajinské výlety pro zajímavých místech ČR a Saska za aktivní účasti českých rodin. Doposud se výletů účastnily jen ukrajinské rodiny a čeští lektoři. Cílem je propojit obě komunity a zajistit jim dostatek času a inspirativních zážitků k tomu, aby se lépe poznali a navázali vztah.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Rodina v centru, z.ú. 
místo:  Nový Bor, Liberecký kraj  
období realizace: 1.březen 2023 – 29.únor 2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000,-  Kč