Začleňování ukrajinských rodin na Novoborsku

Do Nového Boru začaly první ukrajinské ženy a děti přijíždět na začátku března. Organizace s nimi byla již od prvního dne ve spojení. Průběžně do dnešních dní reaguje na potřeby, které tyto rodiny mají. Některou z jejich služeb prošlo více než 200 různých dospělých ukrajinských žen. Nejvíce klientů využívá službu Občanská poradna. Děti a mládež využívají program v NZDM Vafle. Obě služby jsou registrovanými sociálními službami. Založili tzv. Modrožluté víkendy, během nichž probíhá výuka češtiny, je zajištěn program pro děti, pořádají se výlety a společné akce. Pomáhali i díky přijatým darům prostřednictvím sbírky na Darujme.cz, kterou založili, z benefičních koncertů, dar dala místní sklářská firma. Organizace chce dále zachovat již probíhající kurzy českého jazyka o víkendu. Kurzy probíhají každou sobotu a neděli od 9 do 12 hodin. Během kurzů je zajištěn program pro děti v NZDM Vafle. Proběhly i společné aktivity českých a ukrajinských rodin, spolek také řešil individuální problémy v rámci Občanské poradny a poskytl podporu ukrajinským dětem se speciálními vzdělávacími potřebami na novoborských školách. Díky těmto aktivitám se zlepšila úroveň českého jazyka dospělých i dětí. České rodiny mohly během setkání v Domě rodiny blíže poznat ukrajinské rodiny, když společně vařily česká a ukrajinská (zejména vánoční) jídla a vzájemně tak poznávaly odlišnou kulturu. Česká veřejnost mohla obdarovat ukrajinské děti vánočními dárky a s některými se osobně potkat při jejich předávání. Ukrajinské ženy také prodávaly své výrobky na Martinských trzích, které spolek pořádal v listopadu. V  listopadu se také uskutečnilo setkání ukrajinských rodičů na téma školní docházky a přijímacích zkoušek na české školy, které vedly koordinátorky podpory vzdělávání dětí z Národního pedagogického institutu z Liberce. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Rodina v centru, z.ú. 
místo: Nový Bor, Liberecký kraj 
období realizace: 1.10.2022 – 31.12.2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč