Zahálka – kulturní prostor 

Zahálka je neziskový projekt skupiny mladých lidí, kteří chtějí s pomocí dalších aktivních lidí a spolků vytvořit v Teplicích prostor pro komunitní život, vzdělávání a setkávání se na kulturních akcích. Plánují zrekonstruovat prostor bývalé keramické dílny v centru Teplic a za podpory obce zde tvořit rozmanitý program s aktivním zapojením komunity – projekce, debaty, workshopy, kurzy, přednášky, koncerty, markety, swapy, setkání, divadelní představení, komentované procházky a veřejné výlety a exkurze. Jejich cílem je oživit kulturní život a skrz diskusi a vzdělávání tak přispět k pozitivní proměně jejich města. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Zahálka Teplice z.s. 
místo: Teplice, Ústecký kraj 
období realizace: 1/2024 – 12/2024 
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.