Zahrada Orlovny – místo pro komunitní akce

Živá komunita Česká republika Jihomoravský

Projekt reagoval na chybějící zázemí zahrady Orlovny pro realizaci sousedských a komunitních venkovních aktivit. Díky výrobě parkového mobiliáře a herních prvků svépomocí se prostor zahrady oživil a zvelebil. Členové komunity chtějí zahradu častěji využívat a potkávat se v ní. Zkrášlení prostor proběhlo ve čtyřech workshopech pod vedením řemeslníků a odborníků, ve kterých si sousedé vyrobili designový mobiliář z dubového masivu – posezení k ohni, konstrukce na houpací sítě, lavičky a mlhoviště. Prostor zahrady se tak stal unikátním místem pro pořádání komunitních akcí. O průběhu byla veřejnost informována prostřednictvím plakátů a článků v místních tištěných a online mediích před začátkem a po skončení projektu. Do vytvoření zázemí byla zapojena i místní samospráva, několik spolků, podnikatelé, média a dobrovolníci.

facebook

realizátor: Hobbylab, z.s.
místo: Brno, Jihomoravský kraj
období realizace: 19. 1. 2017 – 30. 5. 2017
projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč

Sdílejte :