Zahrada Přemysla Pittra v Rokycanech se otevřela veřejnosti

Zahrada Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Rokycanech slouží nízkoprahovému klubu Akcent Diakonie Západní Čechy, ale otevřela se také širší místní komunitě. Sbor tu plánuje nejrůznější aktivity: sportovní vyžití dětí a mládeže, pořádání různých akcí pro širokou veřejnost: koncertů, divadelních představení, besed, sousedských posezení u ohně v zahradním krbu. V zahradě jsou již k dispozici podium, sportovní prvky, prolézačka, trampolína a zahradní nábytek. Brigádnicky byl založen květinový záhon a odborně ošetřena hrušeň.  Do projektu se zapojili mimo jiné rodiny s malými dětmi bydlící v centru Rokycan, členové neformálního společenství Klub přátel skautingu či skupina ukrajinských dětí, které se v  prostorách scházejí k předškolní výuce českého jazyka. . 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rokycanech 
místo: Rokycany, Plzeňský kraj
období realizace: 4/2022 – 6/2022  
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč v kampani Darujme.cz