Základní škola ve Velkých Popovicích buduje jedlou zahradu, která bude lákat k setkávání napříč všemi věkovými skupinami. Přispěje k lepším studijním výsledkům žáků, lepšímu zdraví a také psychické vitalitě všech lidí v jejím blízkém okolí. Všichni lidé, kteří navštíví zahradu,budou moci využít její plody, které zahrada díky přírodním procesům a lidské práci bude moci nabídnout. Povede lidi k setkávání a socializaci díky kulturním akcím, které zde budou pořádány. Zahrada se v neposlední řadě také stane útočištěm pro mnohé živočišné druhy. Ve Velkých Popovicích si tak vytvoří vlastní malý div světa.

program: Živá komunita
realizátor: Základní škola Velké Popovice, příspěvková organizace
místo: Velké Popovice, Středočeský kraj
období realizace: 5/2020 – 9/2020 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.