Zahrádky v pražských Vysočanech mají ustoupit výstavbě, místní lidé jsou proti 

Území pražských Vysočan prochází masivní přeměnou průmyslových ploch na obytné. Na více než 200 hektarech brownfields probíhá výstavba rezidenčního bydlení pro 30 tis. nových obyvatel. Centrální park Zahrádky vznikl místo původních zahrádek v blízkosti říčky Rokytky, která tvoří biokoridor. Místní obyvatelé reagují na záměr výstavby bytových domů na území zahrádek vedle parku Zahrádky, protože by došlo k nevratnému zničení posledního nedotčeného celistvého území s úrodnými zahradami, bohatou zelení, úkryty původních živočichů a hmyzu. Celá čtvrť by tak ztratila možnost rozšíření nedostačujícího centrálního volnočasového veřejného parkového a rekreačního prostranství. Zástupci místních obyvatel požadují zachování území pro další generace jako veřejné zeleně a přesun výstavby jinam. 

realizátor:
Monika Domincová
místo: Praha 9 – Vysočany, Hlavní město Praha
období realizace: 9/2021 – 6/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč