Zahradní slavnost – “Ukrajinský jarmark”

Ve škole je 20 nových žáků ukrajinského původu. 6. května se konala tzv. „ukrajinská kavárna“. Zaměstnanci školy se sešli se všemi rodiči a seznámili je se školním systémem (omlouvání absence, možnost bezplatných kroužků, možnost letního tábora, pokroky dětí atd.). Ve škole působí dvě ukrajinské kolegyně. Děti nemají jen dopolední vyučování, ale i interaktivní odpoledne. V červnu škola uspořádala další dvě informativní odpoledne pro rodiče s externím odborníkem. Dále škola zorganizovala zahradní slavnost (tzv. „ukrajinský jarmark“ – stánek) jako vzájemné kulturní obohacení na komunitní akci školy a městské části. Probíhala zde výroba krajových produktů ve smíšených skupinách při zábavném odpoledni. Celý jarmark se velmi vydařil, mnoho pozitivního ohlasu se dostalo také ukrajinským národním pokrmům.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Micaala Rotaru
místo: Praha – Kunratice, Hlavní město Praha
období realizace: 28. června 2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč