ZaHrátka ve Veverské Bítýšce propojí různé skupiny místních lidí

Mateřské centrum Oříšek chce za pomoci dalších obyvatel Veverské Bítýšky vybudovat otevřenou zahradu ZaHrátku a v ní prostor pro lesní klub. Vznikne nové místo pro setkávání různých zájmových i věkových skupin lidí. Cílem je propojit starousedlíky s nově přistěhovalými, mladou generaci se starší. Díky fungování ZaHrátky se lidé ve Veverské Bítýšce lépe seznámí a vzniknou nové mezigenerační vztahy na základě společného díla.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: MC Oříšek 
místo: Veverská Bítýška, Jihomoravský kraj
období realizace: 10/2022 –⁠ 9/2023 
projekt byl podpořen částkou: 62 000

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia.