Nová školní zahrada v Chotýšanech

Základní a Mateřská škola Chotýšany za pomoci rodičů a přátel školy, obecního úřadu a obyvatel Chotýšan zvelebila a v přírodním stylu přetvořila zanedbanou zahradu v těsném sousedství školy. V rámci celoškolního projektu „Zahrada jako oko Země“ se děti se rozdělily do pracovních skupin a vybudovaly na pozemku spoustu zajímavých prvků jako bylinkovou spirálu, vyvýšené záhony nebo ptačí krmítko vybavené Wifi kamerou. Vznikl tak upravený pozemek plnící funkci lesoparku, přístupný nejen školákům ale i široké veřejnosti. 

realizátor: Základní škola a Mateřská škola Chotýšany
místo: Chotýšany
období realizace: červen 2019 – březen 2019
projekt byl podpořen částkou 98 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.