Záměr logistického centra s velkými halami aktivizuje občany Zdib

Rychlé granty Česká republika Středočeský

Zdiby: Plánované haly v bezprostředním sousedství obce ohrožují kvalitu života místních obyvatel

V katastru obce Zdiby zamýšlí společnost Goodman Czech Republic, s.r.o. vystavět rozsáhlé logistické a výrobní haly o celkové výměře 76241 m2 a rozloze areálu 15,3 ha. Obecní úřad až do urgence občanů a nařízení Středočeského kraje nevyvěsil informace o záměru a ani jinak své občany neinformoval. V obci se zvedla velká vlna nesouhlasu, byla uspořádána podpisová akce – veřejnost se k záměru vyslovila nesouhlasně. Celá kauza se několikráte dostala i do médií. Podařilo se dosáhnout toho, aby celý záměr byl posuzován v rámci procesu EIA. Místní občanská sdružení se do procesu zapojují, nechávají si zpracovávat vlastní právní analýzy, odborné posudky z oblasti hydrogeologie či rozptylové a akustické studie.

Projekt jsme podpořili částkou 22 500 Kč.

Sdílejte :