Zamezení výstavby logistického centra

Zdiby: Stop halám Zdiby

V obci Zdiby investor hodlá vybudovat logistické centrum, které by se mělo nacházet na 15 ha vysoce kvalitní zemědělské půdy. Skladové a výrobní haly budou zaujímat 7,5 ha a zbylá plocha je vyčleněna na obslužné komunikace, parkoviště a doprovodnou zeleň. Celková zastavěná plocha činí přibližně 85 % z plochy pozemku. Zamýšlené logistické centrum bude umístěno na horizontu obce a bude zasahovat do původní obytné zástavby s historicky cennými objekty. Aktivním zapojením občanů do věcí veřejných, chce spolek poukázat na nevhodnost daného investičního záměru. Cílem projektu je přesvědčit vedení obce a investora, aby od zamýšleného projektu upustili. V krajním případě najít kompromis, který by vedl k minimalizaci negativních vlivů na občany Zdib a na lidi žijící v okolních obcích.

Projekt jsme podpořili částkou 22 000 Kč.