Zanedbanou zahradu u luhačovické školy čeká výsadba stromů i stavba altánku

Místo, kde žijeme Česká republika Zlínský

Žáci oboru uměleckých řemesel spolu s třídními učiteli upraví a obnoví přilehlou zahradu školy sousedící s charitou a jejím denním stacionářem. Každý rok v rámci světového dne stromů zasazí duhově odlišné stromy, a tak postupně vznikne malé arboretum. Každý strom bude mít své přesné označení včetně roku zasazení. Upravená zahrada zatraktivní i výhled z oken školy, stejně tak z denního stacionáře i přilehlých bytových domů. S pomocí dobrovolníků z místní komunity v zahradě vybudují dřevěný altánek pro setkávání jak žáků, tak absolventů, seniorů a dětí ze Střediska volného času společně s jejich rodiči. O celý prostor žáci školy budou dlouhodobě pečovat. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Střední odborná škola Luhačovice 
místo: Luhačovice, Zlínský kraj
období realizace: 5/2022 – 4/2023
projekt byl podpořen částkou: 69 500  

Projekt byl podpořen z daru společnosti Hornbach.

 

Sdílejte :