Zapojení místních obyvatel do brigád

Hradec u Stříbrné Skalice:Zahrada Hradec

Projekt organizace Život v Hradci a okolí, o.s. navázal na již započaté aktivity spolku v Hradci u Stříbrné Skalice. Společným jmenovatelem všech těchto aktivit je sblížit a povzbudit k činnosti místní mládež a rodiče dětí. Náplní tohoto projektu byla společná revitalizace v současné době zanedbaného obecního pozemku ve středu obce Do úprav se zapojili místní obyvatelé. Součástí projektu byly také dětské aktivity.

Projekt byl podpořen částkou 62 200 Kč.

www.zivot-v-hradci.cz