Zapojení obyvatel do debaty o územním plánu

Dolní Novosedly: Podpora veřejné diskuse nového územního plánu

Obec chystal nový územní plán, který nahradí zastaralou územně plánovací dokumentaci z roku 2003. Okrašlovací spolek Podhorák usiluje o aktivní zapojení do nadcházející veřejné diskuse. Cílem projektu bylo získat expertní podporu pro účast spolku v tomto procesu na základě spolupráce s nezávislými odborníky a současně do této veřejné diskuse zapojit místní obyvatele.

Projekt Nadace Via podpořila částkou 15 000 Kč