Zapojte se do mapování s Modelem Živá krajina a podořte nákup mapovací aplikace. Klimatickou změnu můžete řešit hned za humny! 

Spolek Živá voda prostřednictvím chytré aplikace zapojí co nejvíce lidí do mapování krajiny napříč Českem. Široká veřejnost tak získá možnost se zapojit do plánu adaptace krajiny na klimatickou změnu podle Modelu Živá krajina. Tento model umožňuje řešit všechny akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a představuje tak nezbytný krok pro adaptaci české krajiny na klimatickou změnu. Spolek školí dobrovolníky, kteří nejprve pomocí mobilní aplikace podrobně mapují stav a poškození krajiny, a přispívají tak do studií proveditelnosti, které jsou podkladem pro návrh přírodě blízkých opatření pro nápravu daného území. 

Projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 100 000 Kč, odkaz na kampaň: https://www.darujme.cz/projekt/1207865 

program: Fond pro udržitelný život  
realizátor: Živá voda, z.s. 
místo: Zdoňov, Královéhradecký kraj  
období realizace: 5/2023 – 7/2024