Zásah do krajiny dráhou na letiště

Buštěhrad: Buštěhradská dráha

 

Spolek „Vize nejen pro Prahu 6“ reagoval na vzniklou situaci v projektování veliké infrastrukturní stavby, která nebere ohledy na občany a veřejný prostor. Jedná se o modernizaci Buštěhradské dráhy s odbočkou na letiště Václava Havla. V současnosti se chystají dvě projektové linie – verze povrchová a verze podpovrchová. V blízké budoucnosti se bude vybírat mezi těmito dvěma variantami, však bez ohledu na reálné důsledky obří stavby na okolní město.

Projekt jsme podpořili částkou 11 000 Kč.