Zašij se! 

Cizinců přibývá nejen v České republice, ale i v Brně. Brno je univerzitní město. V současné době je v Brně a jeho okolí evidováno přes 80 000 cizinců, z toho více jak 33 000 Ukrajinců a Ukrajinek (ze statistiky Ministerstva vnitra k 31. 12. 2022). Spolek Zašívárna se od začátku války na Ukrajině angažuje v pomoci nově příchozích z Ukrajiny, převážně ženám a dětem, a to sérií česko-ukrajinských workshopů ruční výšivky, na kterých se během půl roku setkávaly české a ukrajinské ženy nad společným tvořením. Úzkou spolupráci také navázali také s Ženským vzdělávacím spolkem Vesna, v projektu Textilní hub. Textilní hub funguje od října 2022 a nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity (nejen) pro Ukrajinky. Uspořádali několik exkurzí a komentovaných prohlídek výstav a stálých expozic či rukodělné kurzy s tlumočením do Ukrajinštiny. Tento projekt navazuje na již podpořený projekt Vyšij si!/Вишиваємо разом! – tvořící kurzy spojené s kurzy češtiny, kdy se nad ručními pracemi budou probírat konkrétní témata. Do lektorování rukodělných kurzů budou zapojeny i ženy–cizinky, které budou účastníky učit své národní tradiční rukodělné techniky. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Zašívárna, z.s. 
místo:  Brno, Jihomoravský kraj  
období realizace: 4/2023 – 12/2023  
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč