Zastávka194: V památkově chráněném domě vznikl komunitní prostor

Spolek Dobrá společnost se do programu přihlásil se záměrem vytvořit komunitní prostor pro setkávání a pořádání pravidelných kulturních aktivit v přízemí památkově chráněného domu přímo na hlavním chotěbořském náměstí. Jejich představou bylo vytvořit tu kavárnu, prodejnu lokálních produktů, knihkupectví zaměřené zejména na malá nakladatelství a autorské knihy, bezobalový obchod a prostor pro tvůrčí dílny. Chtěli také, aby místo sloužilo jako netradiční infocentrum pro návštěvníky zaměřené na udržitelné formy cestování a distribuční místo zeleninové farmy. A podařilo se! Kavárna funguje, vzniklo nové místo pro setkávání, pořádají se tu různé akce. Zastávka194 slouží i jako „sběrna nápadů“ na zlepšení života ve městě.

realizátor: Dobrá společnost, zapsaný spolek
místo: Chotěboř
období realizace: 1. 11. 2018 – 30. 10. 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč