Zástupci občanů požadují posouzení zákonnosti územního plánu

Krupka: Schválený územní plán vymezuje rozsáhlé plochy pro výstavbu, místní nechápou proč

Město Krupka schválilo v dubnu 2014 i přes řadu protestů nový územní plán, který měl již v etapě zpracování a má i ve schválené podobě nedostatky. Dle oslovených odborníků neodpovídá všem zákonným parametrům. V zákonné lhůtě po schválení územního plánu byl proto podán ke krajskému úřadu podnět k jeho přezkumu. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje však nezahájil přezkumné řízení, což odůvodnil tím, že zákonnost územního plánu může posoudit pouze soud. Nespokojeným občanům tedy nezbývá tedy nic jiného, než se pokusit řešit tuto kauzu soudní cestou a odstranit pomocí rozsudku soudu věcné i odborné nedostatky ÚP, zejména v oblasti tzv. rozptýlené zástavby, která by poškodila stávající zelené plochy v okolí již existující zástavby města a narušila by jejich ekologickou a rekreační funkci. Územní plán předpokládá, avšak neodůvodňuje nárůst počtu obyvatel města o cca polovinu současného stavu.

Projekt jsme podpořili částkou 29 700 Kč.