Zažít Kunratice jinak

Spolek jsou lidé, které spojuje zájem o místo, kde žijeme, a chtějí aktivně přispívat k jeho rozvoji. Účelem je jak podpora místního kulturního a občanského dění, tak i ochrana zdejšího jedinečného prostředí. Spolek také chce větší zapojení obyvatel Kunratic do debaty o veřejném prostoru, podle nich by si některá místa zasloužila více pozornosti. Projekt řeší napjatou situaci v místní škole. Ta má naplněné kapacity a k nim přijímala nové ukrajinské příchozí, následkem je nevraživost vůči nim. Spolek na jaře již pořádal dvě akce (swap a bazar) a veškerý dobrovolný výtěžek věnoval na školní obědy pro ukrajinsky děti. Další plánovanou akcí bylo sousedské setkání pro všechny věkové kategorie. Na akci si ukrajinské ženy postavily stánek s občerstvením z tradičních ukrajinských pokrmů a s rukodělnými výrobky z recyklovaných materiálů. Pro jejich, ale i ostatní děti byla přímo připravená dílna s dřevěnými bloky s popisem v ukrajinštině. Využily je jako stavebnici, například města, s jasnou symbolikou: stavme, nikoliv bořme, mosty mezi sebou. Přišly také ukrajinské rodiny z Prahy – Kunratic, dále z Prahy 4 a Prahy 6. Dorazilo velké množství maminek s dětmi a jejich přátel. Stánek měl úspěch i mezi ostatními návštěvníky zejména díky pestré paletě pokrmů, od sladkostí po slané. Ukrajinské děti se spolu s českými účastnily dílen a podařilo se vybrat dostatek peněz na nákup pěti aktovek pro ukrajinské děti ze ZŠ Kunratice. Spolek projekt považuje za důležitý a chce pokračovat. Například během září chce zapojit ukrajinské děti ze ZŠ Kunratice do akce Den bez aut. V listopadu je zapojí do akce pouštění draků Drakiáda a Opékání buřtů.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Kunratice žijou z.s. 
místo: Praha – Kunratice, Hlavní město Praha 
období realizace: 3. září 2022 – 3. září 2022 
projekt byl podpořen částkou: 6 300 Kč