Zážitky tvoří vzpomínky

Spolek uspořádal sousedskou slavnost –  Sousedské setkání v Srbicích dne 17.9. Sešlo se více jak 80 lidí, jak Čechů, tak Ukrajinců. Děti si hráli na hřišti, byl pro ně připraven táborák a opékání, které se moc povedlo. Pro Ukrajince to bylo úplně něco nového. Společně nanosili dříví,  lavice zapůjčila obec, opékací tyče SDH Srbice. Někteří návštěvníci přivezli i dárky – hračky a oblečení. Skoro každý přinesl něco, co sám upekl. Sešly se pirohy, sladké pečivo, ale i zelné placky, ovoce a sladkosti, chleby s pestem a celozrnné chleby. 15.10. následovala další společná akce – sázení stromů přátelství.  Společně se zasadily tři stromy Ginkgo biloba. Jeden za Čechy směrem na Prahu. Druhý za Ukrajinu, směrem na Kyjev a třetí za přátelství obou zemí. Na louce se shromáždilo 95 lidí a spojením za ruce vytvořili srdce. Následoval program v sále obecního úřadu, kam přišlo 140 lidí. Nejprve hudební vystoupení medvídka pro děti, dále taneční vystoupení teplické taneční školy Viva Jump a poté koncert zpěváků uprchlíků, kteří žijí v Ústeckém hotelu Vladimír. Na akci se podílely i ženy, které připravily ukrajinské speciality. Největší úspěch měl salát Šuba s fermentovaným sleďem. Všichni návštěvníci dostali ochutnávkové porce tradičních jídel. Na akci byly české perníčky. Některé šikovné ženy přivezly ukázat své výrobky – lampy, stuhy, čelenky, náramky. Po celou dobu trvání akce na sále se o děti starala animátorka, která vedla tvořivou dílnu, kde s děti pracovala. Překvapením byla návštěva redaktorky Českého rozhlasu, která s organizátory natočila rozhovor. Celá komunita se ještě více semkla, díky zapojení se do aktivit všech tak mohli příchozí Ukrajinci vnímat, že jsou zde vítáni.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Lucie Beyerová 
místo: Teplice – Srbice, Ústecký kraj 
období realizace: 9/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč