V Brodu u Příbramě obnoví zanedbaný park u cyklostezky

Živá komunita Česká republika Středočeský

V projektu Žijeme PRO Brod chce Josef Hovorka s pomocí dalších aktivních lidí oživit sousedské vztahy a zvelebit zanedbaný místní park, který byl dříve místem setkání generací. Plánují zde uspořádat pravidelné společné akce, sousedské slavnosti. Cílem je aktivně zapojit všechny do vytváření obsahu parku nebo se zapojit do sázení zeleně. Zároveň chtějí obnovit původní cesty, které jsou rozorané v polích v okolí Brodu a vysázet zde do volné krajiny stromořadí ovocných stromů doplněných výsadbou keřů a remízů. Projektem chtějí také nadchnout a propojit místní s nově přistěhovalými sousedy, vylepšit vzájemné vztahy a zároveň pomoci přírodě. Brod leží na cyklostezce Příbram – Památník Vojna a ročně ho navštíví tisíce návštěvníků nebo cyklistů během projížděk a procházek po okolí. 

realizátor: Josef Hovorka
místo: Příbram
období realizace: 5/2020 – 5/2021
projekt byl podpořen částkou 99 850 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

Sdílejte :