V Brodu u Příbramě obnovili zanedbaný park u cyklostezky

V projektu Žijeme PRO Brod Josef Hovorka s pomocí dalších aktivních lidí zvelebili zanedbaný místní park, který byl dříve místem setkání generací. Uspořádali zde několik společných akcí (promítání filmu, landartovou výstavu) a sousedské slavnosti. Podařilo se také obnovit část cest, které byly rozorané v polích v okolí Brodu a zde vysázet do volné krajiny stromořadí ovocných stromů doplněných o keře a remíz. 

V parku věnovaného obyvatelům Valle di Ledro se můžeme více dozvědět o tom, jaké společné tradice mají oba národy, jejichž osud se spojil za 1. světové války během vyhnanství v Čechách.  Brod leží na cyklostezce Příbram – Památník Vojna a ročně ho navštíví tisíce návštěvníků nebo cyklistů během projížděk a procházek po okolí. 

realizátor: Josef Hovorka
místo: Příbram
období realizace: 5/2020 – 10/2021
projekt byl podpořen částkou 99 850 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.