Žijeme spolu na Praze 14 

Farní charita Praha 14 již tradičně pořádá kurzy českého jazyka. V současné době se na tým obrací hlavně matky s dětmi utíkající před válkou na Ukrajině. Jak rodiče, tak děti se chtějí zapojit do místního dění, a proto se sami chtějí zdokonalit v českém jazyce. Vedle kurzů českého jazyka bude probíhat i doučování a zřízení koutku pro maminky s dětmi. Zde se budou setkávat české i ukrajinské maminky s malými dětmi, vyměňovat si zkušenosti nebo pořádat dětské oslavy. Každý měsíc proběhnou dvě společné akce s místní samosprávou nebo jinými zájmovými organizacemi. Projektový tým chce také účastníkům nabídnout možnost vytvoření krajanského spolku. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Farní Charita Praha 14 
místo:  Praha 14, hlavní město Praha 
období realizace: 1.2. 2023 – 30.05.2023 
projekt byl podpořen částkou  80 000,- Kč