Ve městě chybí akce pro širokou veřejnost, které by utužovaly komunitu a budovaly mezilidské vztahy. Takové tři velké sousedské a komunitní akce uspořádá šestice žen, která se dala dohromady na začátku roku 2019 právě za účelem posílení místní komunity. Akce budou zaměřeny na širokou cílovou skupinu od dětí až po seniory a budou střídat různá témata. Tento model se totiž v minulosti velmi osvědčil. Hlavním cílem akcí je spolupráce mezi lidmi ve městě, výměna zkušenosti, prezentace lokálních produktů a služeb, navázání dlouhodobé spolupráce, dobrovolnictví a podpora vybraných problémových témat.  

realizátor: Petra Smrčková  
místo: Kostelec nad Orlicí
období realizace: 2/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.