Žijeme, tvoříme a sdílíme pro Kostelec

V rámci projektu byly zrealizováno několik akcí pro širokou veřejnost, ve kterých se podařilo aktivovat komunitu. První akce s názvem Putovní festival proběhla začátkem června ku příležitosti Dne dětí. Druhá akce s názvem Putovní festival vol. II proběhla během července jako určitý druh letní slavnosti pro dospělé. Třetí akce s názvem Kostelecká náplavka vol. II s heslem Padouch nebo hrdina, jsme všichni jedna rodina byla zaměřena opět na rodiny s dětmi, kteří si užili karnevalové převleky hrdinů a padouchů a spoustu aktivit s tímto tématem spojených. 

realizátor: Petra Smrčková  
místo: Kostelec nad Orlicí
období realizace: 2/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.