Živá kronika města

Horažďovice: Dobřany – město příběhů

Diakonie Západ provozuje v Horažďovicích tzv. Místo pro všechny – Havlíčkovka. Místo s velkým potenciálem stát se vyhledávaným cílem setkávání a seberealizace aktivních občanů. Prostředkem, který k tomu povede, se stala tzv. živá kronika města – setkávání dětí, mladých lidí a seniorů na společných besedách a výstavách.

Projekt byl podpořen částkou 50 300 Kč.

www.diakoniezapad.cz