Živá náves Záryby

Živá komunita Česká republika Středočeský

Obec Záryby je malebná obec na Labi, 30 km od hranice Prahy. Má nádhernou náves, která však není přirozeně využita. Stejně jako jiné obce v pražském prstenci i Záryby se rychle rozvíjí a hrozí, že se stanou spíše noclehárnou než živým centrem dění. Aktivním lidem v obci se podařilo od nuly rozjet živé vesnické komunitní centrum, které má příznivce napříč celým sousedstvím a efektivně spolupracuje s ostatními subjekty v obci.

A že se lidé kolem komunitního centra činí! Rozjeli minikavárnu, během roku uspořádali několik dílen – keramickou, tiskařskou, výtvarnou či modrotiskovou, v květnu oslavili staročeské Máje, v červnu společně se zárybskými baráčníky a fotbalisty připravili oslavy sv.Anny. Na podzim se pak uskutečnila oslava 1. narozenin Komunitního centra Záryby a nezapomnělo se ani na oslavy 100 let republiky v rámci obecních oslav.

Všemi těmito aktivitami se daří tvořit otevřený prostor k setkávání, hře a tvoření a z oslav se stávají opravdu slavnosti, tedy mimořádné společenské události s kulturním přesahem. Takto oživená náves může spojovat mladé i staré, děti i dospělé, starousedlíky i nové obyvatele.

www.kczaryby.cz
facebook

realizátor: Komunitní centrum Záryby, z.s.
místo: Záryby, Středočeský kraj
období realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2018
projekt byl podpořen částkou 57 358 Kč.

Sdílejte :