Život na Žižkově zapojí děti i seniory

Cílem spolku Život na Žižkově je posílit komunitní vazby v lokalitě. Podpořit rozvoj aktivit sousedů a zejména zapojit děti a seniory. Nejoblíbenější akce, která se každoročně pořádá, je Zažít Žižkov jinak. Od r. 2020 tuto akci financovala skupina nadšených místních dobrovolníků z vlastních zdrojů. Díky grantu má spolek možnost rozšířit a zatraktivnit program a použít finance na propagaci konaných akcí. 

program: Místo kde žijeme 
realizátor: Život na Žižkově z.s. 
místo: Praha 2, Hlavní město Praha  
období realizace: 4/2023 – 3/2024 

projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny založením kampaně na Darujme.cz se zdvojnásobením vybrané částky.