Živý Gorkáč: Obroda ulice navázáním sousedského dialogu

Živá komunita Česká republika Jihomoravský

Projekt Živý Gorkáč je pokračováním iniciativy Ozeleňování Gorkého, která funguje od roku 2014. Iniciativa vznikla z popudu lidí okolo družstevní kavárny Tři ocásci s cílem ovlivnit a zlepšit okolí. Nejdříve se soustředila na vytvoření záhonů, květináčů a osázení městské „zeleně“, následně pak na kulturní akce v ulici a snahu zapojit do dění sousedy. Několikrát do ročně pořádají venkovní kulturní a tvořivé akce. Snaží se pečovat i o vzhled ulice – v předchozích letech vytvořili záhony, pouliční výstavu o Maximu Gorkém, sedací květináče a sousedskou nástěnku.

V roce 2017 se iniciativa rozhodla pokračovat v participativním procesu se sousedy za podpory programu Živá komunita. Skrz sousedská setkání s facilitátorem – s cílem prohloubení komunikace a zjištění představ o podobě ulice u jednotlivých účastníků projektu – se povedlo ustanovit sousedský výbor, který by měl v dalších letech sousedskou aktivitu koordinovat bez nutnosti vstupů a podnětů zvenčí.

https://www.facebook.com/CukrarnaTriOcasci/

realizátor: Tereza Smetanová
místo: Brno, Jihomoravský kraj
období realizace: 19. 1. 2017 – 31. 1. 2018
projekt byl podpořen částkou 29 700 Kč

Sdílejte :