Zklidnění dopravy v obci účasti místních obyvatel

Křtiny: Spolky chtějí zpracovat dopravní studii zohledňující bezpečnost chodců a cyklistů

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zaslala dopisy řadě obyvatel Křtin s tím, že se bude obnovovat silnice v obci. V případě domů, které byly stavbou nejvíce dotčeny, dopisu předcházela schůzka, ale s nedostatečným předstihem. Při ní se obyvatelé dozvěděli o záměru zabrat i jejich pozemky. Správa silnic navrhla variantu vedení komunikace a zpomalení dopravy, kterou z dotčenými obyvateli, ale ani se zastupitelstvem neprodiskutovala. Křtinské spolky chtějí navrhnout lepší řešení za využití expertů Centra dopravního výzkumu nebo jiné odborné organizace v Brně. Alternativní řešení by mělo brát více v potaz bezpečnost chodců a cyklistů.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.