Zlínský Zvěřinec se pěkně rozjel!

Zlínský Zvěřinec vede snaha o kulturní oživení, na kterém se chce aktivně podílet s místními. Členové Zvěřince nechtějí zpřetrhat své kořeny a věří, že kultura spolčování je naší přirozeností a základem pro zdravou občanskou společnost. Proto se rozhodli vytvářet v regionu fungující kulturně-sociální platformu, která bude využívána jako centrum pro setkávání, vzdělávání i uměleckou seberealizaci obyvatel. Spolek stojí třeba za Zvěřinovými nehody ve Zlíně, sousedskou slavností v Lukově, Lukovskou jizvou – závody vlastnoručně vyrobených minikár nebo open air událostí Po-svícení ve Zlíně. Daří se mu postupně budovat i síť dobrovolníků a jeho dlouhodobým cílem je vznik jakési tvůrčí „kolonie“ a kulturního centra, které bude útočištěm pro nové umělecké a kulturní projekty.

realizátor: spolek Zlínský Zvěřinec
místo: Lukov, Zlínský kraj
období realizace: 1. 11. 2018 – 1. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč