Změny v územním plánu

Zdiby: Nový územní plán – nový start rozvoje obce

Podle skupiny místních obec Zdiby nejednala o změnách územního plánu zcela v souladu se zákonem. V obci zastupitelé tvořili územní plán, který v září 2014 krajský úřad zastavil pro nezákonnost, neboť pořizovatel neměl autorizaci k tvorbě územně plánovací dokumentace. Pravým důvodem tvorby této změny územního plánu bylo podle skupiny místních obyvatel rozšířit kanalizaci a čističku odpadních vod a vytvořit přístupovou komunikaci k rozsáhlým pozemkům nacházejících se v Přírodním parku Dolní Povltaví, a to z rozpočtu obce či ze získaných dotací. Se soukromým vlastníkem těchto rozsáhlých pozemků měl podle skupiny místních starosta obce uzavřenu neveřejnou smlouvu o spolupráci, ve které se obec zavázala, že na svůj účet vybuduje přístupovou komunikaci – včetně všech ostatních sítí a zajistí, aby pozemky byly převedeny do zastavitelných ploch.

Projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč, 20 000 Kč z prostředků Nadačního fondu proti korupci a 5 000 Kč z prostředků Nadace Via.